اردیبهشت 1400

Website design team

الزامات اولیه اساسی در طراحی و توسعه وب سایت

در این قسمت می خواهیم به قدم هایی اشاره کنیم که نیاز است در مقام شرکت یا شخصی که نیاز دارد وب سایت داشته باشد یا حتی در مقام شرکت یا شخصی که وب سایت برای دیگران طراحی می کند، برداشته شود. هدف کلی از ایجاد وب سایت را شفاف و صریح مشخص کنید. تیمی جهت پیشبرد امور سایت تشکیل دهید.

سیر تحول طراحی و توسعه وب سایت

در روزگاری زندگی می کنیم که فضای مجازی در رقابت تنگاتنگی با فضای واقعی، برای دریافت توجه بیشتر از طرف انسان قرار دارد. انواع ابزارها و محیط ها طراحی شده اند تا به نوعی انسان را از فضای واقعی دور کنند. بحث این نوشته در خصوص مزایا یا معایب فضای مجازی نیست. در این نوشتار بیشتر می خواهیم در خصوص یکی از ابزارهای فضای مجازی به نام وب سایت صحبت کنیم. چرا می گویم یکی از ابزارها؟ چون ابزارهای دیگری نظیر App های تلفن همراه، نرم افزارهای مبتنی بر شبکه اینترنت یا وسایلی مبتنی بر بکه اینترنت (برای مثال ساختمان ها و سیستم های هوشمند) نیز وجود دارند. تمام ابزارها بر بستر اینترنت فعالیت می کنند و بسته به محیط و کاربری مخاطب خاص خود را دریافت می کنند. هرچه مخاطب زمان بیشتری در ابزار صرف کند، آن ابزار در کسب و کار موفق تر بوده و با روش های مختلف می تواند منافع مادی بیشتری برای صاحبان خود به ارمغان بیاورد.