در مسیر توسعه کسب و کار کنار شما هستیم.

امروزه ایجاد جریانی صحیح از اطلاعات در کلیه کسب و کارها به یکی از الزامات اصلی مسیر توسعه تبدیل شده است. ایجاد جریان صحیح اطلاعات نیازمند زیرساختی کارا، پایدار و امن است تا بتوان بر پایه این زیرساخت از سیستم های نرم افزاری مختلفی که سرعت و دقت در کسب و کار به ارمغان می آورند،  بهره برداری کرد. 

در باربد سیستم دوستانی با سابقه ای بیش از 20 سال در صنایع و حوزه های مختلف زیرساختی (شبکه پسیو، شبکه اکتیو، سرویس، امنیت)، نرم افزاری (نیازسنجی، تحلیل، توسعه، استقرار و پشتیبانی) و مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات کنار همدیگر جمع شده اند تا به عنوان تیمی منسجم و کارآمد همراه با کسب و کارهایی باشند که به ایجاد جریان صحیح اطلاعات اهمیت می دهند.

در این زمان نیاز واقعی شما چیست؟ کدام نیاز اولویت دارد؟

مکانیزاسیون در کدام قسمت بیشترین تاثیر را در کسب و کار شما دارد؟

آیا از دشواری های مسیر ایجاد جریان صحیح اطلاعات آگاه هستید؟

آیا از نحوه استقرار و پیاده سازی سیستم های توسعه یافته خود مطلع هستید؟

راهکارهای فنّاورانه
شانس موفقیت خود را تقویت کنید

با توجه به پیشرفت روزانه فناوری و هزینه های مختلفی که هر راهکار می تواند به کسب و کار شما تحمیل کند، انتخاب راهکار مناسب و قابل دفاع از منظرهای مختلف نظیر زمان توسعه، استقرار و بهره برداری، هزینه های جاری و پشتیبانی، کیفیت خدمات پشتیبانی و … می تواند توسط تیم با تجربه باربد سیستم به شما ارائه شود.

تعداد مشتریان
تعداد کاربران فعال
تعداد پروژه های موفق

تیم ما

تیم باربد سیستم متشکل از افرادی باتجربه و با سابقه بیش از 20 سال در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات می باشد. مهمترین رکن جهت پیشبرد هر پروژه فناوری اطلاعات، مدیریت برنامه ریزی توسعه و اجرای آن پروژه است. ما در باربد سیستم به برنامه ریزی صحیح و دقیق پروژه در کنار چابکی برای اجرا اعتقاد راسخ داریم.